Search

Vanliga frågor

Det här är frågor vi ofta får om familjehem och behandlingsfamilj

Har du funderat på att bli familjehem / behandlingsfamilj men har frågor? 
För oss är det tecken på att du är seriös och genuint intresserad. 
Här kan ni få svar på frågor vi ofta får. 

Vad är en behandlingsfamilj i jämförelse med ett familjehem? 
Svar: En behandlingsfamilj är ett erfaret familjehem som med hjälp och stöd av en samordnare, en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare skapar en miljö och möjligheter för den placerade att uppnå de önskade resultaten. Ofta i svåra och komplicerade placeringar.

Finns det någon åldersgräns för att bli behandlingsfamilj? 
Svar: Nej, det finns ingen absolut åldersgräns, men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 70 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som avgör. 

Kan man bli behandlingsfamilj om man är ensamstående? 
Svar: Ja, det är möjligt. Behandlingsfamilj väljs utifrån barnets behov och de resurser som krävs. 

Kan man bli behandlingsfamilj om man arbetar heltid? 
Svar: Att vara behandlingsfamilj kräver många gånger kräver att en person är hemma på heltid. Men, med tiden om behoven förändras, kan uppdraget förändras så att en vuxen eventuellt inte behöver vara hemma på heltid. Är man två i en familj kan man också dela på uppdraget att finnas tillgänglig på heltid. 

Behöver man ha ett separat rum till barnet som kommer till familjen? 
Svar: Ja, det ska finnas ett separat rum för den som blir placerad och ingen i familjen ska sova i vardagsrummet eller liknande arrangemang. 

Vilken ersättning får man som behandlingsfamilj? 
Svar: Alla familjer ersätts ekonomiskt i sitt uppdrag som behandlingsfamilj. Ersättningen består av en arvodesdel som är skattepliktig och en omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Nivån på arvodet bestäms av uppdragets svårighetsgrad. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter man har för barnet. 

Hur utreder ni oss? 
Svar: Processen att bli behandlingsfamilj kan se olika ut. En första kontakt tas per telefon för att informera och ställa frågor. Därefter sker hembesök för intervjuer och inhämtas. Under processen görs bedömning om hemmet kan vara lämpligt som behandlingsfamilj. Registerutdrag tas fram som ligger till grund för bedömning från Misstanke- och belastningsregistret, Socialregistret, Försäkringskassan och Kronofogden. 

Kan vi påverka vilka barn man tar emot? 
Svar: Ja, till viss del.  Ni uppger önskemål om exempelvis ålder och kön, samt vilket barn som skulle fungera bäst ihop med familjen i övrigt som ni stämmer av med oss. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål, som tillsammans styr vilket barn som eventuellt kommer placeras hos er. 

Behöver vi ha någon speciell utbildning? 
Svar: Det krävs inte att ni har någon speciell utbildning eller något visst yrke för att godkända. Viktigt är att ni är stabila personer som lever ett lugnt och tryggt liv där ett barn kan erbjudas en bra tillvaro med god omsorg. Det är naturligtvis positivt om ni har en utbildning eller har erfarenhet inom socialt arbete, pedagogik, omsorg, terapi eller psykologi. Vi ger er utbildningen ”Ett hem att växa i”. Utbildningen omfattar cirka 24 timmar och syftar till att ni ska få viktig kunskap om vad det innebär att vara behandlingsfamilj. 

Fyll i formuläret på denna sida så kontaktar en samordnare er för nästa steg att bli familjehem med oss. Behoven är stora och det är ett givande arbete, med bra arvode och stöd och hjälp.

Har du fler frågor om att bli behandlingsfamilj? Välkommen att kontakta oss på info@behandlingsfamiljer.se eller på tel 0728 57 22 11.