Search

Tillstånd

Verksamhetens tillstånd

Svenska Behandlingsfamiljer AB bedriver verksamheten enligt 7 kap. 1 § 5 socialtjänstlagen (SoL) och enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:453), SoL med tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

För mer information se IVOSs hemsida www.ivo.se